Recent Posts From Chuyên mục

Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật

Giáo sư Đỗ Lai Thúy Trích  “Thơ như là mỹ học của “cái...

Robot sẽ thay thế con người trong sản xuất tin tức như thế nào

Mạnh Nguyễn – Tech in Asia Việc robot lần lượt đánh bại...

Lý thuyết trò chơi

Don Ross Hà Hữu Nga dịch   Lý thuyết trò chơi nghiên cứu...

Recent Reviews From Chuyên mục

  • Biển Đông
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Quốc tế
  • Tìm hiểu Pháp luật

Giàn khoan đã hoàn thành nhiệm vụ?

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Keith Johnson, Foreign...

Thực lực quân sự của Trung Quốc và Việt Nam

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước The New York Times phỏng...

Giàn khoan đã hoàn thành nhiệm vụ?

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Keith Johnson, Foreign...

Các điều kiện phát triển bền vững

Hà Hữu Nga   Phát triển bền vững là một khái niệm mà...

Thực lực quân sự của Trung Quốc và Việt Nam

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước The New York Times phỏng...

Những phẩm chất tốt đẹp của nền kinh tế tự do

Phạm Nguyên Trường dịch Bill Anderson Trí óc con người ta...

Thế giới sẽ đối phó với những cải cách của Trung Quốc như thế nào?

Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước Peter Drysdale, EAF Để...

“Con cáo bạc” của chế độ độc tài và dân chủ

Anh Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước Nina L. Khrushcheva,...

Làm sao cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh bùng nổ (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước James B. Steinberg & Michael...

Làm sao cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh bùng nổ (I)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước James B. Steinberg & Michael...

Kế hoạch cải cách tư pháp của Bắc Kinh

Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Shannon Tiezzi, Tạp...

Bàn về pháp quyền

Phạm Nguyên Trường dịch Donald Bordreaux, FEE Mọi người đều...

TS Cù Huy Hà Vũ kêu gọi ​Việt Nam cải tổ hệ thống pháp lý

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo AFP Một nhân...

  • Giới thiệu tác phẩm
  • Lịch sử
  • Nghệ thuật
  • Thanh niên
  • Tư tưởng

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (cuối)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản

Nguyễn Minh Quân  Trong phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ...

Khái niệm Thiên Hạ – Ngữ nghĩa và lịch sử (II)

Hà Hữu Nga dịch Triệu Đinh Dương Xem thêm phần I 2. Các vấn...

Khái niệm Thiên Hạ – Ngữ nghĩa và lịch sử (I)

Hà Hữu Nga dịch Triệu Đinh Dương 1. Ngữ nghĩa và Hàm ý của...

Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật

Giáo sư Đỗ Lai Thúy Trích  “Thơ như là mỹ học của “cái...

Kitsch (rởm, sến) là gì?

Như Huy dịch Sam Binkey Kitsch có lẽ là một trong những khái...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Trường đại học tư nhân đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo Tạp chí...

Lớp học toàn cầu

Thùy Dương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Vint Cerf,...

Lý thuyết trò chơi

Don Ross Hà Hữu Nga dịch   Lý thuyết trò chơi nghiên cứu...

Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản

Nguyễn Minh Quân  Trong phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ...

Khái niệm Thiên Hạ – Ngữ nghĩa và lịch sử (II)

Hà Hữu Nga dịch Triệu Đinh Dương Xem thêm phần I 2. Các vấn...

%d bloggers like this: