Recent Posts From Chuyên mục

Dấu chấm hết cho tư duy khoa học (I)

CTV Phía Trước dịch David Gelernter,Commentary Magazine Vị thế to...

Big-data không đơn thuần là dung lượng và kích cỡ

Cường Nguyễn, Tech in Asia Nếu như trước đây, cách làm việc...

Kinh tế học Phật giáo – Trung đạo trong Thương trường (I)

Hà Hữu Nga dịch Ven. P.A. Payutto Giờ đây các kỹ thuật...

Recent Reviews From Chuyên mục

  • Biển Đông
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Quốc tế
  • Tìm hiểu Pháp luật

Bill Clinton: Tranh chấp Biển Đông cần ‘giải quyết ở diễn đàn đa quốc gia’

Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước Zachary Keck, Tạp chí...

Giàn khoan đã hoàn thành nhiệm vụ?

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Keith Johnson, Foreign...

Thực lực quân sự của Trung Quốc và Việt Nam

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước The New York Times phỏng...

Quyền lực của phe trung lập (I)

Hà Thủy Nguyên Thế giới trong nhiều thế kỷ luôn bị phân...

Trung Hoa là một đế quốc không biên giới

Nguyễn Hoài Vân Biên giới, trong vùng văn hóa Trung Hoa, chỉ là...

Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người

Phía Trước: Thế cờ quân sự trên Biển Đông đang trở thành...

Big-data không đơn thuần là dung lượng và kích cỡ

Cường Nguyễn, Tech in Asia Nếu như trước đây, cách làm việc...

Kinh tế học Phật giáo – Trung đạo trong Thương trường (I)

Hà Hữu Nga dịch Ven. P.A. Payutto Giờ đây các kỹ thuật...

Phát triển không bền vững là thực trạng của mọi quốc gia đang/kém phát triển

Hà Hữu Nga – Phan Thắng    Ông Hà Hữu Nga là một...

Bill Clinton: Tranh chấp Biển Đông cần ‘giải quyết ở diễn đàn đa quốc gia’

Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước Zachary Keck, Tạp chí...

“Con cáo bạc” của chế độ độc tài và dân chủ

Anh Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước Nina L. Khrushcheva,...

Làm sao cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh bùng nổ (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước James B. Steinberg & Michael...

Kế hoạch cải cách tư pháp của Bắc Kinh

Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Shannon Tiezzi, Tạp...

Bàn về pháp quyền

Phạm Nguyên Trường dịch Donald Bordreaux, FEE Mọi người đều...

TS Cù Huy Hà Vũ kêu gọi ​Việt Nam cải tổ hệ thống pháp lý

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo AFP Một nhân...

  • Giới thiệu tác phẩm
  • Lịch sử
  • Nghệ thuật
  • Thanh niên
  • Tư tưởng

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (cuối)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người

Phía Trước: Thế cờ quân sự trên Biển Đông đang trở thành...

Vương đạo trong Lã Thị Xuân Thu

Trích Lã Thị Xuân Thu I. Vua Thành Thang nhà Thương hỏi ông Y...

Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản

Nguyễn Minh Quân  Trong phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ...

Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật

GS Đỗ Lai Thúy Trích  “Thơ như là mỹ học của ‘cái...

Kitsch (rởm, sến) là gì?

Như Huy dịch Sam Binkey Kitsch có lẽ là một trong những khái...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Trường đại học tư nhân đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo Tạp chí...

Lớp học toàn cầu

Thùy Dương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Vint Cerf,...

Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người

Phía Trước: Thế cờ quân sự trên Biển Đông đang trở thành...

Vương đạo trong Lã Thị Xuân Thu

Trích Lã Thị Xuân Thu I. Vua Thành Thang nhà Thương hỏi ông Y...

Lý thuyết trò chơi

Lý thuyết trò chơi nghiên cứu những cách thức trong đó các...

%d bloggers like this: