Ấn bản hàng tháng

 

TCPT46 – Tự do sáng tạo nghệ thuật tại Việt Nam
Download TCPT46 – Bản in (7.6MB)
Download TCPT46 – Bản thường (4MB)
Download TCPT46 – Bản mini (2.7MB)
Đọc thêm …

 

TCPT45 – Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2011
Download TCPT45 – Bản HD (8.2MB)

Download TCPT45 – Bản Standard (4.3MB)
Download TCPT45 – Bản Mini (2.9MB)
Đọc thêm …

 

Download TCPT44 – Mạng xã hội & Xã hội dân sự
Download TCPT44 – Bản HD (5.6MB)
Download TCPT44 – Bản thường (3.1MB)
Download TCPT44 – Bản Mini (2 MB)
Đọc thêm …


TCPT43 – Thanh niên & Đất nước
Download TCPT43 – Bản in – 10MB
Download TCPT43 – Bản thường – 4.0MB
Download
TCPT43 – Bản Mini – 2.1MB

Đọc thêm …

 

Download TCTP42 – Bản in (7MB)
Download TCPT42 – Bản thường (3.3MB)
Download TCPT42 – Bản Mini (2MB)


Download TCPT 41 – Bản HD (6.7MB)
Download TCPT41 – Bản SD (3.7MB)
Download TCPT41 – Bản Mini (2.5MB)

Đọc thêm …


TCPT40 – BÙN ĐỎ: THẢM HỌA BÁO TRƯỚC TẠI VIỆT NAM
Download TCPT40 – Bản in (8.6MB)
Download TCPT40 – Bản thường (4MB)
Download TCPT40 – Bản mini (2.5MB)


Tải TCPT39 – Bản HD (8MB)
Tải TCPT39 – Bản Standard (4.6MB)
Tải TCPT39 – Bản Mini (2.6MB)


Download TCPT38 – SEX trong học đường -Bản HĐ (10MB)
Download TCPT38 – SEX trong học đường – Bản Standard (4MB)
Download TCPT38 – SEX trong học đường -Bản Mini (2MB)


 

 

 

Tải TCPT37 – Bản High Def (6MB)
Tải TCPT37 – Bản Standard (4MB)
Tải TCPT37 – Bản Mini (3MB)


 

 

 

 

Tải TCPT36 – BIÊN GIỚI & LÃNH HẢI VIỆT NAM
Download TCPT36 – Bản HD (12MB)
Download TCPT36 – Bản Standard (5.5MB)
Download TCPT36 – Bản Mini (3MB)


 

Tải TCPT35 – TUỔI THƠ VIỆT NAM
Download TCPT35 – Bản HD
Download TCPT35 – Bản Standard
Download TCPT35 – Bản Mini


 

Tải TCPT34 về máy – Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ XX & XXI
Download TCPT34 – HD (9MB)
Download TCTP34 – SD (4MB)
Download TCPT34 – Mini
(2.5MB)Tải TCPT34 Phụ trang Kỷ niệm 3 năm

Phần I -Tiêu điểm & Chính trị
Phụ trang số 34 – Bản in HD phần I – (30MB)
Phụ trang số 34 – Bản Mini phần I (20MB)

Phần 2 – Kinh tế-Xã hội-VH-LS-Chuyên mục
Phụ trang số 34 – Bản in HD phần II – (30MB)
Phụ trang số 34 – Bản mini phần II –  (15MB)

 

 

 

TCPT33 – SỐNG TRONG LẠM PHÁT
Download TCPT 33 – HD (9MB)
Download TCPT33 – Standard (4MB)
Download TCPT33 – Mini (2.5MB)


 

Download TCPT32 – TỰ HÀO VIỆT NAM

Bản chất lượng cao (HD – 8.5MB)
Bản Thường
(Standard – 4MB)
Bản Mini
(2.5MB)


 

 

TCPT 31 – 1000 NĂM THĂNG LONG

Bản PDF – HD
Bản PDF – Standard
Bản PDF – Mini

 

 

 

PT30 Bản in (chất lượng cao)
PT30 Bản thường (Standard)
PT30 Bản mini (chất lượng thấp)

 

 

 

 

 

S

 

PT số 29

S

PT số 28

S

PT số 27

S

PT số 26

S

PT số 25

S

 

PT số 24

S

 

PT số 23

S

 

PT số 22

S

 

PT số 21

SS

 

PT số 20

S

 

PT số 19

C

PT số 18

S

PT số 17

S

 

 

PT số 16

S

 

PT số 15

S

PT số 14

S

 

PT số 13

D

PT số 12

S

PT số 11S

PT số 10

F

PT số 9

F

PT số 8

F

PT số 7

 

PT số 6
S
PT số 5

S
PT số 4

S
PT số 3

S
PT số 2

http://i660.photobucket.com/albums/uu329/phthnguyen/photo%20blog%20PT/bia%20TCPT/image2.jpg
PT số 1

Scridb filter

Leave a Reply

%d bloggers like this: