10 đại học tốt nhất thế giới

Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Paul Muggeridge, World Economic Forum

Cuối cùng thì Harvard đã lại giành vị trí đứng đầu trong bản xếp hạng mới nhất về đại học toàn cầu, xếp thứ hai là Stanford và tiếp theo là MIT.

Danh sách, được đưa ra bởi Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới, dựa trên tám thông số, bao gồm tỉ lệ cựu sinh viên giành được những giải thưởng quốc tế quan trọng hay giữ các vị trí CEO trong các công ty hàng đầu thế giới, và số lượng các bài báo nghiên cứu xuất hiện trong các tạp chí uy tín.

Thứ tự như sau:

harvard

1. Đại học Harvard, Hoa Kỳ

stanford

2. Đại học Stanford, Hoa Kỳ

mit

3. Học viện công nghệ Massachusetts Institute of Technology, Hoa Kỳ

cambridgeunicampus11

4. Đại học Cambridge, Anh Quốc

oxford uniradcliffecamera2

5. Đại học Oxford, Anh Quốc

Columbia Uni

6. Đại học Columbia, Hoa Kỳ

UC Berkeley

7. Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ

University of Chicago

8. Đại học Chicago, Hoa Kỳ

Students walking to classes near building in the Collegiate Gothic style, Princeton University, Princeton, NJ, USA

9. Đại học Princeton, Hoa Kỳ

Cornell_University

10. Đại học Cornell

Tám trong số mười trường đứng đầu thuộc về Hoa Kỳ, và hai chỗ còn lại do Anh Quốc nắm giữ. Sự thay đổi duy nhất so với danh sách năm 2014 là Đại học Cornell thay thế Đại học Yale ở vị trí thứ 10.

Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới cho hay đây là danh sách duy nhất không phụ thuộc vào điều tra và số liệu được gửi lên từ các trường đại học. Tất cả các danh sách xếp hạng khác đều phụ thuộc chủ quan vào số liệu mà các trường đại học gửi lên.

 © 2007-2015 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

Scridb filter

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

Leave a Reply

%d bloggers like this: