Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật
Jul24

Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật

GS Đỗ Lai Thúy Trích  “Thơ như là mỹ học của ‘cái Khác’” “Ta chỉ là một vị Phật, ta chỉ là nhận biết, và không là cái gì khác nữa. Ta không thuộc vào bất kỳ phân loại nào. Mọi phân loại đều là sự đồng nhất và ta không có bất kỳ sự đồng nhất nào” (Osho – Bàn về cái Khác) Trên thế giới, chủ yếu ở phương Tây thế kỷ 20 đã tạo ra những đảo lộn lớn về nhận thức thực tại. Trước hết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là...

Read More
Kitsch (rởm, sến) là gì?
Jul13

Kitsch (rởm, sến) là gì?

Như Huy dịch Sam Binkey Kitsch có lẽ là một trong những khái niệm xưa nhất, thô sượng nhất, và nhòe mờ nhất để diễn tả về nghệ thuật đại chúng trong các xã hội hiện đại, mặc dù, đồng thời, nó cũng là khái niệm được hiểu một cách phổ biến nhất trên toàn thế giới. Xuất hiện lần đầu tiên trong các bài viết phê phán về văn hóa và xã hội vào thời điểm cuối thế kỷ 19 nhằm diễn tả cái hiệu ứng của nền tân công nghiệp hóa đang tác động trên...

Read More
Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy
Jul07

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn đề then chốt trong việc nâng cao dân trí. Một nền học thuật không tự do, tức là không có sự lành mạnh thì không có giáo dục nhân văn, không có tự do tư tưởng, và điều đó đồng nghĩa với việc hết thế hệ này đến thế hệ khác, người dân trở thành đám đông bị dắt mũi bởi các thế lực kiểm soát hệ thống. Xem thêm: “Lời kêu gọi Việt Nam trỗi dậy” Chính trị hóa nền học thuật là một...

Read More
Con đường dẫn đến hòa bình thế giới qua sự kết hợp hai quan điểm của Immanuel Kant và Phật giáo (II)
Jun25

Con đường dẫn đến hòa bình thế giới qua sự kết hợp hai quan điểm của Immanuel Kant và Phật giáo (II)

 Đỗ Kim Thêm, CTV Phía Trước Tham luận “The Way to World Peace via an Integrated Kantian and Buddhist Perspective” được tác già trình bày tại Diễn đàn Phật Giáo và Xây dựng Hoà bình Thế giới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính, Ninh Bình ngày 9.5.2014 và trong Buddhist Contribution to Global Peace Building, Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu and Most Ven. Dr. Thich Duc Thien (Eds.), Vietnam Buddhist University Press Series 24, 2014,...

Read More
Con đường dẫn đến hòa bình thế giới qua sự kết hợp hai quan điểm của Immanuel Kant và Phật giáo
Jun19

Con đường dẫn đến hòa bình thế giới qua sự kết hợp hai quan điểm của Immanuel Kant và Phật giáo

 Đỗ Kim Thêm, CTV Phía Trước Tham luận “The Way to World Peace via an Integrated Kantian and Buddhist Perspective” được tác già trình bày tại Diễn đàn Phật Giáo và Xây dựng Hoà bình Thế giới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính, Ninh Bình ngày 9.5.2014 và trong Buddhist Contribution to Global Peace Building, Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu and Most Ven. Dr. Thich Duc Thien (Eds.), Vietnam Buddhist University Press Series 24, 2014,...

Read More
Người Việt – Chúng ta là ai?
Jun03

Người Việt – Chúng ta là ai?

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Trải qua 1000 năm Bắc thuộc, dù có bị Hán hóa đến đâu, dân Việt vẫn cứ là dân Việt, không thay đổi. Hơn 80 năm Pháp thuộc, tốc độ Tây hóa ở Việt Nam nhanh chóng mặt, nhưng dân Việt vẫn cứ là dân Việt, không thay đổi. Vậy thì tại sao ở trong bối cảnh ngày nay chúng ta lại phải đối mặt với việc mất bản sắc đến thế và thực ra chúng ta đang thật sự dần mất đi bản sắc. Nhìn lại 60 năm gần đây, ta có thể...

Read More
Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (cuối)
Apr30

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (cuối)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of Buddhist Ethics Toát yếu cuả tác giả:Một trong những nền tảng quan trọng của đạo đức Phật giáo là tuân theo tinh thần bất bạo động. Mục đích của tôi trong bài viết sau đây là trình bày những ảnh hưởng của lời nguyện ước này trong mối quan hệ với việc đối xử với phạm nhân. Chấp nhận trừng phạt có liên hệ đến chủ tâm bắt phạm nhân phải chịu thiệt hại, tôi lập luận rằng cách áp...

Read More
Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (II)
Apr25

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of Buddhist Ethics Toát yếu cuả tác giả:Một trong những nền tảng quan trọng của đạo đức Phật giáo là tuân theo tinh thần bất bạo động. Mục đích của tôi trong bài viết sau đây là trình bày những ảnh hưởng của lời nguyện ước này trong mối quan hệ với việc đối xử với phạm nhân. Chấp nhận trừng phạt có liên hệ đến chủ tâm bắt phạm nhân phải chịu thiệt hại, tôi lập luận rằng cách áp...

Read More
%d bloggers like this: