Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Miến Điện

Bảo Anh tổng họp
CTV Phía Trước

[…]

Tôi đến đây vì sự tôn trọng của tôi đối với trường đại học này. Đây là nơi đâu tiên mà các nhóm chống chế độ thực dân đã hình thành. Đây cũng là nơi mà bà Aung San đã biên soạn các tạp chí trước khi bà dẫn đầu phong trào độc lập. Đây là nơi mà U Thant đã học được những phong cách của thế giới bên ngoài trước khi hướng dẫn diễn đàn tại Liên Hiệp Quốc. Ở đây, các chương trình học bổng đã phát triển mạnh mẽ trong một thế kỷ trước và cũng là nơi sinh viên đòi hỏi các quyền căn bản về nhân quyền. Ngày nay, Quốc hội của bạn đã cuối cùng thông qua một nghị quyết để mang lại sức sống mới cho trường đại học này và nó phải đòi lại sự vĩ đại của nó, bởi vì tương lai của đất nước này sẽ được xác định bởi giáo dục đối những thanh niên trẻ tuổi. […]

Xem thêm: Tổng thống Obama: ‘Không có quá trình cải cách nào sẽ thành công nếu không hòa hợp dân tộc’

Scridb filter

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

Leave a Reply

%d bloggers like this: