Hình ảnh biểu tình ngày 22.07.2012

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

Trackbacks/Pingbacks

  1. Thứ hai (23/07/2012) | Bồ câu đen - [...] Nam biểu tình phản đối ‘Trung Quốc xâm lăng’ (Phía trước). Xem thêm về hình ảnh biểu tình ngày…
  2. Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 23-07-2012 | bahaidao2 - [...] –   (Người Buôn Gió). - Ảnh đẹp biểu tình ngày 22 tháng 7 - (Lê Dũng).   - Hình ảnh biểu tình…
  3. Tin thứ Hai, 23-07-2012 « BA SÀM - [...] – Ảnh chủ nhật ngày 22/7/2012   –   (Người Buôn Gió).   – Hình ảnh biểu tình ngày 22.07.2012 (TCPT).  –…

Leave a Reply

%d bloggers like this: