Hình ảnh & video cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 09.12.2012

Miên Thy tổng hợp

Xem thêm:

Xâm hình “No-U” phản đối Trung Quốc

Việt Nam ngăn chặn biểu tình chống Trung Quốc

 

Tại Sài Gòn:

Tại Hà Nội:

Scridb filter

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

Leave a Reply

%d bloggers like this: