Các cựu binh Úc đeo huân chương trong lễ tưởng niệm Cựu binh Việt Nam lần thứ 50 tại Sydney vào ngày 18 tháng 8, 2016. Một bộ trưởng nói Việt Nam cho phép tổ chức lễ tưởng niệm chiến tranh Úc được diễn ra trên khu di tích trận chiến Long Tân vào ngày thứ 5, trái ngược lại với lệnh cấm trước đó. PETER PARKS/AFP/Getty Images

Các cựu binh Úc đeo huân chương trong lễ tưởng niệm Cựu binh Việt Nam lần thứ 50 tại Sydney vào ngày 18 tháng 8, 2016. Một bộ trưởng nói Việt Nam cho phép tổ chức lễ tưởng niệm chiến tranh Úc được diễn ra trên khu di tích trận chiến Long Tân vào ngày thứ 5, trái ngược lại với lệnh cấm trước đó. PETER PARKS/AFP/Getty Images

Scridb filter
%d bloggers like this: