Mừng Xuân Quý Tỵ

PHÍA TRƯỚC - Thiệp Xuân Quý Tỵ 2013

Quý độc giả thân mến,

Năm 2012 đã trôi qua với biết bao biến cố: những vụ sụp đổ tài chính, cuộc đấu tranh vì Hoàng Sa–  Trường Sa, những cuộc biểu tình rầm rộ của dân oan, phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp… Tất cả những sự kiện đó đã biến năm 2012 như một cú đẩy nhẹ những quân domino: cái cũ dần dần suy tàn và cái mới dần dần nảy mầm, phát triển và đương đầu với thử thách.

Bước vào năm 2013 và cả những năm sau nữa, một hệ thống mới đang được hình thành và hoàn thiện. Đương nhiên, những nhân tố của hệ thống cũ sẽ tìm mọi cách để cố thủ, vì xây dựng một hệ thống mới là mạo hiểm và đầy bất trắc. Nhưng những nhân tố mới vốn dĩ luôn tồn tại trong lòng hệ thống cũ, và sẽ dần dần lây lan, đến một thời điểm thích hợp sẽ bùng nổ và thay thế hoàn toàn. 

Chúng tôi luôn tin rằng những cộng tác viên, bạn đọc xa gần của Phía Trước, những người âm thầm ủng hộ cho sự thay đổi vì một nước Việt Nam hòa hợp và cường thịnh đều là những nhân tố mới. Mùa xuân đang đến, cơ hội mới đang đến nhưng thử thách mới cũng đang chờ sẵn. Tuy nhiên, sau tất cả là một ngày mai tươi sáng hơn.

Phía Trước chúc mỗi người trong số chúng ta mạnh mẽ hơn để đương đầu với thử thách, thông thái hơn để lựa chọn những cơ hội, đủ vững vàng để đối thoại, đủ bao dung để tiến tới một đất nước tân tiến, hòa hợp và bền vững. Hãy để mùa xuân mới thấm vào tinh thần của chúng ta nhựa sống, thúc đẩy chúng ta tiến tới một cuộc canh tân và chắc chắn rằng ngọn gió của sự thay đổi sẽ không bao giờ lắng xuống trên dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam.

Ban Biên Tập
Tạp chí Thanh niên Phía Trước

Xuân Quý Tỵ 2013

Scridb filter

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

Leave a Reply

%d bloggers like this: